Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Kontakt

Zgłoś incydent

incydent.cert.pl

Przekieruj SMS zawierający złośliwy link

8080

E-mail: [email protected]

Zespół prasowy NASK-PIB:
[email protected]

Telefon: +48 22 380 82 74

FAX: +48 22 380 83 99

WhatsApp: +48 885 877 432
(tylko wiadomości tekstowe)

Adres:
NASK / CERT Polska
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
Polska

Skrzynka ePUAP:
/NASK-Instytut/SkrytkaESP