Zgłoś incydent

incydent.cert.pl

Przekieruj SMS zawierający złośliwy link

+48 799 448 084

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 22 380 82 74

FAX: +48 22 380 83 99

Adres:
NASK / CERT Polska
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
Polska

Skrzynka ePUAP:
/NASK-Instytut/SkrytkaESP