Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2010 – Call for Speakers otwarte!
11 maja 2010 | przemek | #SECURE

Techniki wykrywania złośliwych stron WWWSECURE to jedna z najstarszych w Polsce konferencji poświęconych w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Adresowana jest przede wszystkim do administratorów, oficerów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Organizator Konferencji – działający w ramach NASK zespół CERT Polska swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa w sieci sprawia, że konferencja jest spotkaniem ekspertów na co dzień zaangażowanych w problematykę ochrony systemów IT. Wśród tematów konferencji szczególny nacisk kładzie się na praktyczne rozwiązania techniczne, najnowsze trendy w zabezpieczeniach oraz istotne zagadnienia prawne. Celem konferencji jest zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy, a przez to umożliwienie uczestnikom podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cenną wymianę doświadczeń.


Edycja SECURE 2010 odbędzie się w dniach 25-27 października, w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. Skupiać się będzie wokół trzech głównych nurtów:

  • technicznego – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjnego – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawnego – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

W tym roku, odświeżając nieco formułę konferencji, proponujemy dwie formy aktywnego włączenia się w tworzenie jej programu. Pierwszą z nich są krótkie, pięciominutowe wystąpienia w luźnej formie w trakcie. Drugą natomiast tradycyjne prezentacje, możliwie wyczerpujące swój temat.

Krótkie wystąpienia

Jako element nowej formuły, zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym – własnych projektów, pomysłów, nurtujących kwestii, które uznają Państwo za pomijane itp.

Ważne informacje dotyczące krótkich wystąpień

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, wysyłając email na adres: [email protected]; możliwe będzie także dokonanie zgłoszenia w trakcie trwania konferencji
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia

Pełne prezentacje

Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • analiza złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, botnetów
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji o bezpieczeństwie
  • nowe techniki ataków i ochrona przeciwko nim
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • zagrożenia związane z „user-generated content”
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń  teleinformatycznych
  • współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

Ważne informacje dotyczące pełnych prezentacji

  • zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected];
  • powinno zawierać tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów)
  • terminy 

  • nadsyłanie zgłoszeń do 30 czerwca 2010 r.
  • wybór prezentacji do 19 lipca 2010 r.
  • nadsyłanie prezentacji do 11 października 2010 r.

Udostępnij: