Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Otwieramy Call for Speakers na SECURE 2013

SECURE jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, przede wszystkim z pierwszej ręki – od najlepszych ekspertów i praktyków. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator konferencji: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Wśród tematów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, najnowsze trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń.

Choć wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe rodzaje zagrożeń, te stare i dobrze znane są wciąż zaskakująco skuteczne, a nawet nabierają rozpędu, stając się elementami bardziej skomplikowanych ataków. Od starych wirusów, które po lekkim liftingu uchodzą za „zaawansowane złośliwe oprogramowanie”, przez ataki słownikowe na słabe hasła, DDoS, aż po inżynierię społeczną i botnety – to przede wszystkim komputery osobiste wciąż są głównym celem ataków i narzędziem cyberprzestępców, szpiegów przemysłowych, czy popularyzowanych przez media cyfrowych wojen. Choć mogłoby się wydawać, że nie ma technicznych przeszkód by podjąć wyrównaną walkę z dobrze znanymi zagrożeniami, niedostatki w procedurach, prawie i możliwościach działania organów ścigania wciąż stanowią poważne bariery. Podczas SECURE 2013 będziemy dociekali, dlaczego tak się dzieje. Chcemy stawiać trudne pytania o różne strategie walki z problemem, np. w jaki sposób uczyć użytkowników radzenia sobie z postępującą personalizacją ataków, jak ograniczyć skutki ataków APT, a także jak demotywować przestępców zwiększając koszty ich działalności, obniżając zyski, a wreszcie skutecznie karząc?

Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą z tych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, niniejsze zaproszenie jest właśnie do Ciebie.

SECURE 2013 odbędzie się w dniach 9-10 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają trzy główne nurty:

    • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
    • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
    • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

    Prezentacje

    Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

    • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
    • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
    • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
    • ataki APT
    • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
    • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
    • wykrywanie włamań
    • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
    • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
    • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
    • cloud security
    • bezpieczeństwo IPv6
    • bezpieczeństwa VoIP
    • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
    • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
    • obsługa incydentów bezpieczeństwa
    • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
    • ataki DDoS i techniki obrony
    • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
    • narzędzia open source w bezpieczeństwie
    • ochrona tożsamości w sieci
    • zagrożenia związane z „user-generated content”
    • steganografia w sieciach teleinformatycznych
    • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
    • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
    • współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

    Ważne informacje

    • zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected], zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce
    • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
    • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
    • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
    • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
    • organizatorzy zapewniają bezpłatny pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 9 października 2013 r., bez kosztów podróży i zakwaterowania

    Ważne terminy

    • nadsyłanie zgłoszeń – do 3 czerwca  2013 r.
    • wybór prezentacji – do 8 lipca 2013 r.
    • nadsyłanie prezentacji – do 30 września 2013 r.

    Krótkie wystąpienia

    Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

    Ważne informacje

    • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony.
    • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania.
    • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia

 

Udostępnij: