Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2015 – Call for Speakers
08 maja 2015 | przemek | #secure, #cfp

Rozpoczynamy poszukiwanie prelegentów na tegoroczną edycję konferencji SECURE. Jeżeli masz ciekawy temat i chciałbyś przedstawić go w gronie światowej klasy ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zgłoszeń poniżej.

SECURE jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, przede wszystkim z pierwszej ręki – od najlepszych ekspertów i praktyków. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator konferencji: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Wśród tematów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, najnowsze trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń.

W ostatnim roku coraz więcej miejsca w mediach poświęca się cyberzagrożeniom – od strat powodowanych przez trojany bankowe czy fałszywe wiadomości o zmianie danych kontrahenta, przez funkcjonowanie systemów komisji wyborczej, po skutki ewentualnych konfliktów militarnych. Choć wydaje się, że świadomość użytkowników powoli rośnie, a polscy „bezpiecznicy” odnoszą sukcesy w międzynarodowych zawodach – zarówno oficjalnych, np. NATO LockedShields, jak i nieoficjalnych CTF – wciąż z pewnością istnieje duże pole do edukacji. Tym bardziej, że zagrożenia APT, o których niedawno głównie tylko się spekulowało, coraz częściej bezpośrednio dotykają polskich przedsiębiorstw, które nie do końca wiedzą jak sobie z nimi radzić. Truizmem jest bowiem stwierdzenie, że przed atakiem nie da się już skutecznie uchronić, a kluczową kwestią pozostaje jak szybko potrafimy go wykryć i jak sprawnie zareagować. Mamy więc nadzieję, że SECURE 2015 pomoże wszystkim osobom związanym z bezpieczeństwem IT we wspólnym podnoszeniu kompetencji i inspirowaniu się najlepszymi praktykami zarówno w zakresie ochrony jak i reagowania.

  SECURE 2015 odbędzie się w dniach 14-15 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają trzy główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

  Prezentacje
  Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  • ataki APT
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • cloud security
  • bezpieczeństwo IPv6
  • bezpieczeństwo systemów sieci przemysłowych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony
  • ochrona tożsamości w sieci
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie

  Ważne informacje

  • zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected], zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji (przynajmniej jeden akapit) wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 14 października 2015 r., bez kosztów podróży i zakwaterowania

  Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 30 czerwca 2015 r.
  • wybór prezentacji – do 29 lipca 2015 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 5 października 2015 r.

 

Udostępnij: