Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2016 – Call for Speakers
26 kwietnia 2016 | przemek | #secure, #cfp

SECURE, odbywający się w dn. 25 oraz 26 października w Warszawie, jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, przede wszystkim z pierwszej ręki – od najlepszych ekspertów i praktyków. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator konferencji: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Wśród tematów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, najnowsze trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń.

Ataki z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych stają się coraz bardziej groźne w skutkach. Oprócz zwykłej przestępczości, z którą coraz skuteczniej radzą sobie organy ściągania, mamy do czynienia choćby z wyłudzeniami na kwoty mierzone w milionach euro, ukierunkowanym oprogramowaniem ransomware, które szyfruje zasoby np. kancelarii prawniczych czy instytucji służby zdrowia. Byliśmy także świadkami kolejnych ataków na systemy przemysłowe, choćby w przypadku sieci energetycznych na Ukrainie. Jednocześnie, sieci teleinformatyczne coraz bardziej przenikają wszystkie sfery życia, wraz z tendencją do czynienia wszystkich urządzeń „inteligentnymi”. Wiąże się to nierozerwalnie ze zwiększeniem płaszczyzny ataków. Wyzwaniem w zwalczaniu poważnych ataków staje się między innymi atrybucja, a więc jak najbardziej rzetelne przypisanie aktorów do konkretnych działań. Większość mechanizmów umożliwiających rozliczalność działań w Internecie napotyka na opór wynikający z potrzeby ochrony prywatności użytkowników. Czy interesy te zawsze będą pozostawały w konflikcie?

Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą z tych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, niniejsze zaproszenie jest właśnie do Ciebie.

SECURE 2016 odbędzie się w dniach 25-26 października, w centrum konferencyjnym Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają trzy główne nurty:

 • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
 • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
 • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

Prezentacje

Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów

 • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
 • wykrywanie włamań
 • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
 • ataki APT
 • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
 • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
 • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
 • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
 • obsługa incydentów bezpieczeństwa
 • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
 • ataki DDoS i techniki obrony
 • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
 • narzędzia open source w bezpieczeństwie
 • ochrona tożsamości w sieci
 • prywatność, poufność i anonimowość w sieci
 • steganografia w sieciach teleinformatycznych
 • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
 • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
 • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego

Ważne informacje o prezentacjach

 • zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę https://easychair.org/conferences/?conf=secure2016
 • do zgłoszenia wymagane jest przygotowanie tytułu prezentacji, krótkiego abstraktu oraz informacji o autorze
 • pytania dotyczące procesu zgłaszania i selekcji prezentacji należy zgłaszać na adres [email protected]
 • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
 • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
 • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
 • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
 • organizatorzy zapewniają bezpłatny pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 25 października 2016 r.; organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania

Ważne terminy

 • nadsyłanie zgłoszeń – do 4 lipca 2016 r.
 • wybór prezentacji – do 2 sierpnia 2016 r.
 • nadsyłanie prezentacji – do 10 października 2016 r.

Krótkie wystąpienia

Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Ważne informacje o krótkich wystąpieniach

 • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony.
 • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia
Udostępnij: