Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Raport Roczny CERT Polska 2009
23 marca 2010 | rt | #ARAKIS, #raport

Zespół CERT Polska opublikował raport podsumowujący rok 2009.

W raporcie odnosimy się do statystyk incydentów obsłużonych przez CERT Polska w poprzednim roku. Prezentujemy także subiektywne wnioski i dodatkowe statystyk na podstawie danych zbieranych przez nasz zespół. Zamieściliśmy także opis najważniejszych wydarzeń dotyczących działalności zespołu. Jest to zwarty obraz podsumowujący cały rok naszej pracy.
Odrębną, istotną częścią jest także raport ze zdarzeń i obserwacji z autorskiego systemu ARAKIS (www.arakis.pl).

Cały raport znajduje się pod adresm: http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2009.pdf

Udostępnij: