Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2012 – Call for Speakers
13 marca 2012 | przemek | #konferencja secure, #SECURE

Secure 2011Choć doniesienia na temat bezpieczeństwa IT zdominowane zostały ostatnio przez ataki Anonymous na serwery polskiego rządu, „haktywizm” nie jest z pewnością ani jedynym, ani nawet głównym tematem wartym poruszenia na tegorocznym SECURE. Podczas gdy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowane przez organa ścigania, CERTy, prywatne firmy czy niezależnych ekspertów przynoszą coraz bardziej wymierny skutek w postaci unieszkodliwianych botnetów czy zatrzymań dokonywanych przez policję, przestępcy także nie zasypiają gruszek w popiele. Rozwijane są nowe modele sterowania zainfekowanymi komputerami (np. z wykorzystaniem komunikacji peer-to-peer), coraz śmielej atakowane są także urządzenia mobilne. Dzięki SECURE chcemy jak zwykle dostarczać rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, przede wszystkim z pierwszej ręki – od najlepszych ekspertów i praktyków. Jeśli chcesz podzielić się z innymi taką wiedzą, niniejsze zaproszenie jest właśnie do Ciebie. Strona konferencji: http://www.secure.edu.pl/

W tym roku konferencja SECURE będzie rozwijana w formule międzynarodowej przy zachowaniu dbałości o wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator konferencji – działający w ramach NASK zespół CERT Polska. SECURE jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Wśród tematów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, najnowsze trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń.

SECURE 2012 odbędzie się w dniach 23-24 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają cztery główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw
  • elementarz bezpieczeństwa IT – okazja do zdobycia lub uzupełnienia fundamentów wiedzy

  PREZENTACJE

  Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • ataki APT
  • cloud security
  • bezpieczeństwo IPv6
  • bezpieczeństwa VoIP
  • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • zagrożenia związane z „user-generated content”
  • steganografia w sieciach teleinformatycznych
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
  • współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

  Ważne informacje

  • zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected], zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów), bez kosztów podróży i zakwaterowania
  Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 4 czerwca 2012 r.
  • wybór prezentacji – do 2 lipca 2012 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 8 października 2012 r.

  WARSZTATY

  Zapraszamy ekspertów oraz firmy do zgłaszania chęci przeprowadzenia całodniowych warsztatów w ramach SECURE Hands-on (22 października 2012). Warsztaty powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych w formule „hands-on” (bezpośredniej pracy ze sprzętem) w wymiarze ok. 7 godzin. Propozycje przeprowadzenia warsztatów należy nadesłać do 7 maja 2012 r. Warunki organizacyjne będą ustalane indywidualnie z autorami wybranych warsztatów.

  KRÓTKIE WYSTĄPIENIA

  Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  Ważne informacje:

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony.
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania.
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia.

 

Udostępnij: