Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Otwieramy Call for Speakers na SECURE 2014

SECURE 2014 jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji „z pierwszej ręki” – od najlepszych ekspertów i praktyków – o tym, co jest naprawdę istotne i aktualne w skutecznej reakcji na pojawiające się ciągle nowe zagrożenia. O wysoki poziom merytoryczny tego spotkania dba organizator konferencji, działający w NASK zespół CERT Polska. Wśród tematów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, bieżące trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku eksperckim.

Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej stało się w ostatnim okresie głośnym tematem szeroko omawianym w mediach. Są ku temu powody. Upowszechniły się między innymi ataki DDoS, które wykorzystują wzmocnienie ruchu poprzez odbicie go na urządzeniach osób trzecich. Częściej dochodzi także do ataków na domowe routery, w celu kradzieży danych dostępowych do serwisów internetowych – w tym kont bankowości internetowej. Stosowane przy tym są coraz bardziej wyrafinowane metody socjotechniczne. Skutkowało to wymiernymi stratami finansowymi dla wielu osób. Jak sprawić, żeby tego typu ataki stały się mniej skuteczne? Z kolei botnety, pomimo wielu działań prowadzonych w Polsce i na świecie, dalej działają. Na ile więc skuteczne są obecnie stosowane metody walki z nimi? Ubiegły rok uwypuklił również problem prywatności w kontekście inwigilacji infrastruktury sieciowej przez różne służby. Czy anonimowość jest wartością nadrzędną wobec poczucia bezpieczeństwa? Czy wobec faktów ujawnionych przez Edwarda Snowdena powinniśmy rezygnować z możliwości śledzenia przestępców? Podczas SECURE 2014 będziemy szukali odpowiedzi na te i inne trudne pytania.

Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą z tych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, niniejsze zaproszenie jest właśnie do Ciebie.

SECURE 2014 odbędzie się w dniach 23-24 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają trzy główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

  Prezentacje

  Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • ataki APT
  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • cloud security
  • bezpieczeństwo IPv6
  • bezpieczeństwa VoIP
  • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • zagrożenia związane z „user-generated content”
  • steganografia w sieciach teleinformatycznych
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
  • współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

  Ważne informacje

  • zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected], zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 9 października 2013 r., bez kosztów podróży i zakwaterowania

  Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 16 czerwca  2014 r.
  • wybór prezentacji – do 14 lipca 2014 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 6 października 2014 r.

   

  Więcej informacji o konferencji na stronie http://www.secure.edu.pl.

Udostępnij: