Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2015 – raport roczny z naszej działalności
22 kwietnia 2016 | alex

Okładka raportu 2015
Przedkładamy Państwo raport o bezpieczeństwie polskiego Internetu i działalności CERT Polska w roku 2015.

Raport podzieliliśmy na kalendarium, opisujące najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia z bezpieczeństwa sieciowego jakie miały miejsce w zeszłym roku, opis naszych działań, krajobraz zagrożeń i opracowane na podstawie naszych danych statystyki.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego raportu. Zachęcamy do współpracy i uczestnictwa w podejmowanych przez nas projektach i inicjatywach. Bezpieczeństwo w sieci zależy od nas wszystkich – żaden podmiot działając samodzielnie nie sprawi, że sieć w Polsce będzie wolna od zagrożeń.

Do przeczytania raportu zapraszamy tutaj.

Udostępnij: