Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2018 – Call for Speakers
30 maja 2018 | piotrb | #secure, #cfp


Rozpoczynamy poszukiwanie prelegentów na tegoroczną edycję konferencji SECURE. Jeżeli posiadasz wiedzę na interesujący temat i chciałbyś przedstawić go w gronie światowej klasy ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zgłoszeń poniżej.


  SECURE to odbywająca się w dniach 23 oraz 24 października w Warszawie konferencja, poświęcona w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Adresowana jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, głównie z pierwszej ręki – od najlepszych praktyków i ekspertów. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator wydarzenia: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Tematyka konferencji koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach praktycznych, najnowszych trendach w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotnych zagadnieniach prawnych. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, zyskując przez to możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również cennej wymiany doświadczeń.

  Wśród ubiegłorocznych incydentów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego nadal prym wiodą oszustwa komputerowe (zwłaszcza phishing) oraz malware. Przestępcy chętnie korzystają z różnych wariantów oprogramowania typu ransomware, jak również bankerów ukierunkowanych na klientów bankowości elektronicznej i mobilnej. Nie brakuje prób włamań do systemów, aplikacji i urządzeń, w szczególności tych przynależących do świata Internetu rzeczy. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo w kontekście stale rosnącej liczby podłączanych do sieci urządzeń? Na te i inne pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi w trakcie SECURE 2018.

  Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą ze wspomnianych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, kierujemy niniejsze zaproszenie właśnie do Ciebie.

  SECURE 2018 odbędzie się w dniach 23-24 października w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczać będą trzy główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – zwracający uwagę na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

  Prezentacje

  Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety, itp)
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów sandbox i systemów honeypot
  • ataki APT
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • ataki na sieci przemysłowe i bezpieczeństwo systemów SCADA
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • cloud security
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony przed nimi
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • prywatność, poufność i anonimowość w sieci
  • steganografia w sieciach teleinformatycznych
  • bezpieczeństwo IPv6
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego

  Ważne informacje o prezentacjach

  • zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie przez stronę https://easychair.org/conferences/?conf=secure2018
  • do zgłoszenia wymagane jest przygotowanie tytułu prezentacji, krótkiego abstraktu oraz informacji o autorze
  • pytania dotyczące procesu zgłaszania oraz selekcji prezentacji należy kierować na adres: [email protected]
  • przewidywany czas na prezentację wynosi 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego – materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej, a także – w miarę możliwości – w formie nagrań audiowizualnych
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny, pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dniu 23 października 2018 r.; organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania

  Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 16 lipca 2018 r.
  • wybór prezentacji – do 6 sierpnia 2018 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 8 października 2018 r.

  Krótkie wystąpienia

  Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  Ważne informacje o krótkich wystąpieniach

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia

Udostępnij: