Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2019 – Call for Speakers
25 kwietnia 2019 | CERT Polska | #secure, #cfp

Rozpoczynamy poszukiwanie prelegentów na tegoroczną edycję konferencji SECURE. Jeżeli posiadasz wiedzę na interesujący temat i chciałbyś przedstawić go w gronie światowej klasy ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zgłoszeń poniżej.

SECURE to odbywająca się w dniach 22 oraz 23 października 2019 r. w Warszawie konferencja, poświęcona w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Adresowana jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, głównie z pierwszej ręki – od najlepszych praktyków i ekspertów. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator wydarzenia: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Tematyka konferencji koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach praktycznych, najnowszych trendach w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotnych zagadnieniach prawnych. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, zyskując przez to możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również cennej wymiany doświadczeń.

Scenariusze dotyczące podszywania się pod pośredników płatności, stały się na przestrzeni 2018 roku najpopularniejszym atakiem na użytkowników bankowości elektronicznej. Aktualnym wyzwaniem pozostaje ewolucja złośliwego oprogramowania, coraz częściej wymierzonego w posiadaczy urządzeń mobilnych i internet rzeczy. Standardem staje się wykorzystywanie przez grupy APT nieznanych wcześniej podatności 0-day, a przypadek VPNFilter pokazuje, że zaawansowane ataki mogą również dotyczyć przeciętnego użytkownika. Jak wobec powyższych problemów zadbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo? Na te i inne pytania chcemy poszukać odpowiedzi w trakcie SECURE 2019.

Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą na któryś ze wspomnianych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, kierujemy niniejsze zaproszenie właśnie do Ciebie.

SECURE 2019 odbędzie się w dniach 22-23 października w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczać będą trzy główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – zwracający uwagę na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

Prezentacje

Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety, itp)
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci i wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów sandbox i systemów honeypot
  • ataki APT
  • ataki na sieci przemysłowe i bezpieczeństwo systemów SCADA
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony przed nimi
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • bezpieczeństwo rozwiązań IoT
  • bezpieczeństwo sprzętowe
  • zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
  • prywatność, poufność i anonimowość w sieci
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego

Ważne informacje o prezentacjach

  • zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie przez stronę https://easychair.org/conferences/?conf=secure2019
  • do zgłoszenia wymagane jest przygotowanie tytułu prezentacji, krótkiego abstraktu oraz informacji o autorze
  • pytania dotyczące procesu zgłaszania oraz selekcji prezentacji należy kierować na adres: [email protected]
  • przewidywany czas na prezentację wynosi 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego – materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej, a także – w miarę możliwości – w formie nagrań audiowizualnych
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny, pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej 22 października 2019 r.; organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania

Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 22 lipca 2019 r.
  • wybór prezentacji – do 12 sierpnia 2019 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 14 października 2019 r.

Krótkie wystąpienia
Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Ważne informacje o krótkich wystąpieniach

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia

Udostępnij: