Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Udostępniamy n6 Portal dla obecnych i nowych użytkowników
18 czerwca 2019 | Krzysztof Rydz | #n6, #narzędzia

Od niedawna można przeszukiwać zasoby systemu n6 poprzez graficzny interfejs w przeglądarce. Liczymy na to, że w ten sposób ułatwimy korzystanie z informacji o zagrożeniach, które udostępniamy w systemie.

Dotychczas dostęp do danych odbywał się poprzez API REST. Nowy interfejs posiada podobne funkcje, w tym możliwość filtrowania danych po dowolnych kryteriach, czy eksport do plików w formacie JSON i CSV. Wyniki wyświetlane są w formie tabeli, której wygląd można dostosować do własnych potrzeb. W niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę portalu o nowe funkcje, o czym będziemy informować w kolejnych postach.

Platforma jest dostępna pod adresem https://n6portal.cert.pl. Zarówno do portalu jak i API uwierzytelnianie odbywa się poprzez ten sam certyfikat kliencki X.509. Certyfikat wcześniej należy przekonwertować do formatu PKCS #12, a następnie zaimportować do przeglądarki. Do tego celu można skorzystać z narzędzia openssl:

$ openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey privatekey.pem -in signedcertificate.pem

Ponadto w tym miesiącu opublikowaliśmy wiele innych ulepszeń n6, przede wszystkim dotyczących zarządzenia własną instancją systemu. Kod projektu jest dostępny w serwisie Github.

Przypominamy, że każda organizacja w Polsce może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych, które dotyczą jej sieci. Szczegóły znajdują się na stronie projektu: https://n6.cert.pl/

Rozwój systemu n6 jest współfinansowany z programu CEF, numer akcji: 2016-PL-IA-0127.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: