Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Podatność w bibliotece class.upload.php
04 stycznia 2024 | CERT Polska | #podatność, #ostrzeżenie, #cve
CVE ID CVE-2023-6551
Data publikacji 04 stycznia 2024
Producent podatnego oprogramowania Colin Verot
Nazwa podatnego oprogramowania class.upload.php
Podatne wersje Wszystkie
Typ podatności (CWE) Improper Input Validation (CWE-20)
Źródło zgłoszenia Badania własne

Opis podatności

CERT Polska w ramach badań własnych znalazł w otwartoźródłowej bibliotece class.upload.php podatność typu Stored XSS, której nadano identyfikator CVE-2023-6551. Związana jest ona z nieprawidłową walidacją przesyłanych danych.

Według deklaracji autora podatność ta nie zostanie usunięta z biblioteki. Osoby korzystające z niej muszą być świadomi zagrożeń z tego wynikających i odpowiednio zabezpieczyć swoją aplikację poprzez korzystanie z whitelisty rozszerzeń plików, które można wysyłać z użyciem tej biblioteki, jak również konfigurując serwer tak, aby zawsze zwracał on rodzaj pliku na podstawie rozszerzenia. Wymienione wyżej zalecenie dodane zostały do pliku README projektu.


Więcej o procesie zgłaszania podatności można przeczytać na stronie https://cert.pl/cvd/.