Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Cyberbezpieczeństwo ponad granicami: Projekt FETTA czyli pogłębienie współpracy w zakresie rozpoznania zagrożeń cyberprzestrzeni EU
31 stycznia 2024 | CERT Polska | #FETTA

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z europejskim cyberbezpieczeństwem jest zależność od danych pochodzących z krajów spoza UE. Projekt FETTA (Federated European Team for Threat Analysis, pol. Europejski Zespół Analizy Zagrożeń) ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez utworzenie międzynarodowego zespołu opracowującego produkty i narzędzia z zakresu Cyber Threat Intelligence (CTI).

Powstanie FETTA jest wynikiem wniosku złożonego do inicjatywy Cybersecurity and Trust w ramach programu Digital Europe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Sieci Cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC).

Głównym zadaniem FETTA jest wspólne analizowaniu danych pozyskanych w ramach UE w celu opracowania produktów i rozwiązań z zakresu CTI.

Projekt FETTA powstał, aby ułatwić współpracę i dzielenie się wiedzą w obszarze CTI. Jest on odpowiedzią na wyzwania wynikające ze złożoności i wieloaspektowości zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Projekt będzie bazować na rozwiązaniach open source opracowanych przez partnerów (CERT.PL i CIRCL), takich jak MISP, MWDB, Cerebrate, projekt AIL i narzędzie n6. W ramach FETTA będą one wykorzystywane do rozwijania rozwiązań ułatwiających współpracę w zakresie pozyskiwania, analizy i rozpowszechniania danych związanych z Cyber Threat Intelligence.

Cele projektu FETTA to definiowanie wymagań i procesów oraz dostarczanie produktów z dziedziny CTI. A główna idea to odciążenie zespołów krajowych, które traciły cenny czas dublując zadania.

Wyniki pracy FETTA, czyli narzędzia i metodyki będą publikowane jako nowe projekty open source lub aktualizacje już istniejących narzędzi open source.

Idea projektu FETTA to stworzenie wirtualnego zespołu CTI obejmującego wiele krajowych zespołów CSIRT w celu dzielenia się wiedzą, narzędziami i danymi i współpracy w zakresie analizy Cyber Threat Intelligence. Takie podejście ma na celu dalszą poprawę orientacji w krajobrazie cyberbezpieczeństwa, a także ułatwienie szybkiego rozpoznawania i reagowania na pojawiające się zagrożenia.

O partnerach

CERT Polska

CERT Polska to krajowy zespół CSIRT zajmujący się reagowaniem na incydenty i zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w Polsce. Znany jest ze swojego kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa i orientacji w krajobrazie cyberzagrożeń i jego implikacji dla bezpieczeństwa narodowego. Jako lider projektu FETTA, CERT Polska rozumie znaczenie analizy skomplikowanych zagrożeń i dostarczania praktycznej wiedzy. Udział CERT Polska w projekt FETTA to dowód na jego zaangażowanie w poprawę cyberbezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej.

CIRCL (Computer Incident Response Center Luxembourg)

Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) to inicjatywa rządowa, która ma na celu zapewnienie wsparcia w zakresie reagowania na zagrożenia i incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w Luksemburgu. Do projektu FETTA, CIRCL wnosi swoje szerokie doświadczenie w zarządzaniu incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem oraz rozpoznawania zagrożeń cyberprzestrzeni. CIRCL może także pochwalić się rozwojem wielu innowacyjnych narzędzi open source. Wkład CIRCL w projekt FETTA jest kluczowy dla osiągnięcia zwiększonej współpracy i dzielenia się informacjami w Europie.

Udostępnij: