Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Podatności w oprogramowaniu CDeX
CVE ID CVE-2024-2463
Data publikacji 21 marca 2024
Producent podatnego oprogramowania CDeX PSA
Nazwa podatnego oprogramowania CDeX
Podatne wersje do 5.71 włącznie
Typ podatności (CWE) Weak Password Recovery Mechanism for Forgotten Password (CWE-640)
Źródło zgłoszenia Zgłoszenie do CERT Polska
CVE ID CVE-2024-2464
Data publikacji 21 marca 2024
Producent podatnego oprogramowania CDeX PSA
Nazwa podatnego oprogramowania CDeX
Podatne wersje do 5.71 włącznie
Typ podatności (CWE) Observable Discrepancy (CWE-203)
Źródło zgłoszenia Zgłoszenie do CERT Polska
CVE ID CVE-2024-2465
Data publikacji 21 marca 2024
Producent podatnego oprogramowania CDeX PSA
Nazwa podatnego oprogramowania CDeX
Podatne wersje do 5.71 włącznie
Typ podatności (CWE) URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect') (CWE-601)
Źródło zgłoszenia Zgłoszenie do CERT Polska

Opis podatności

CERT Polska otrzymał zgłoszenie o podatnościach w oprogramowaniu CDeX i koordynował proces ujawniania informacji.

Podatność CVE-2024-2463 dotyczy podatnego mechanizmu odzyskiwania hasła, który pozwala na pozyskanie tokenu resetowania hasła dla dowolnego użytkownika.

Podatność CVE-2024-2464 umożliwia na podstawie komunikatów zwracanych podczas resetu hasła ustalenie, czy użytkownik jest prawidłowy, czy nie. Pozwala to stworzyć listę użytkowników aplikacji, co może prowadzić do prób odgadnięcia ich haseł.

Podatność CVE-2024-2465 umożliwia przekierowanie użytkowników na dowolne strony internetowe za pośrednictwem specjalnie spreparowanego adresu URL.

Producent oprogramowania potwierdził usunięcie podatności w wersjach oprogramowania nowszych niż 5.7.1.

Podziękowania

Za zgłoszenie podatności dziękujemy dr. inż. Michałowi Walkowskiemu.


Więcej o procesie zgłaszania podatności można przeczytać na stronie https://cert.pl/cvd/.