Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Podatność SQL injection w oprogramowaniu MegaBIP
24 czerwca 2024 | CERT Polska | #podatność, #ostrzeżenie, #cve