Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Slammer kosztował około miliarda dolarów
03 lutego 2003 | CERT Polska

Dwa niezależne ośrodki podały swoje oszacowania strat, jakie spowodował robak Slammer. Obie kalkulacje są podobne i wynoszą około miliarda dolarów amerykańskich.

Straty w wysokości między 950 mln USD a 1 200 mln USD podała firma Mi2g, na między 750 mln USD a 1 000 mln USD wycenił je Computer Economics. Jest natomiast różnica w naliczeniu podstawy strat. W przypadku Mi2g były to koszty związane z nieświadczeniem serwisu, zaś w drugim przypadku suma odnosiła się głównie do kosztów przywrócenia systemów do prawidłowego działania.

http://news.com.com/2100-1001-982955.html

Udostępnij: