Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

SECURE 2011 – Call for Speakers otwarte!
02 maja 2011 | CERT Polska | #SECURE

Secure 2011Poprzedni rok to nieustający rozwój dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. W tym czasie zespół CERT Polska otrzymał ponad 12 milionów zgłoszeń incydentów dotyczących między innymi aktywności botnetów, phishingu, ataków DDoS i spamu. Na świecie pojawiło się pierwsze zagrożenie ukierunkowane na instalacje sieci przemysłowych – robak Stuxnet, zaś ataki DDoS grupy Anonymous zaczęły stanowić zagrożenie dla rządów Państw. Przestępcy wciąż ulepszają swoje techniki działań – rok 2011 powitaliśmy nowymi atakami na konta bankowe, przeprowadzanymi poprzez infekcje telefonów komórkowych. Konferencja SECURE to unikalna okazja, aby posłuchać co maja do powiedzenia o takich wydarzeniach czołowi eksperci z dziedziny bezpieczeństwa z całego świata.

W tym roku konferencja SECURE będzie kontynuowana w udanej formie z roku poprzedniego, stawiając na międzynarodową formułę, wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator konferencji – działający w ramach NASK zespół CERT Polska. SECURE jest konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Wśród tematów szczególny nacisk kładzie się na praktyczne rozwiązania, najnowsze trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cenną wymianę doświadczeń.

SECURE 2011 odbędzie się w dniach 24-26 października, w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. Skupiać się będzie wokół trzech głównych nurtów:

  • technicznego – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjnego – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawnego – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

  Pełne prezentacje

  Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  • bezpieczeństwo smartfonów
  • ataki APT
  • cloud security
  • bezpieczeństwo IPv6
  • bezpieczeństwa VoIP
  • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • nowe techniki ataków i ochrona przeciwko nim
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • zagrożenia związane z „user-generated content”
  • steganografia w sieciach teleinformatycznych
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
  • współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

  Ważne informacje:

  • zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]
  • w zgłoszeniu należy przesłać tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notkę biograficzną autora (wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce)
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów), bez kosztów podróży i zakwaterowania

  Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 4 lipca 2011 r.
  • wybór prezentacji – do 19 lipca 2011 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 10 października 2011 r.

  Krótkie wystąpienia

  Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

  Ważne informacje:

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony.
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, wysyłając email na adres: [email protected], a także w trakcie jej trwania.
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia.

 

Udostępnij: