Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Konkurs na projekt logo dla CERT Polska
18 listopada 2013 | CERT Polska | #cert.pl, #konkurs, #logo

Zespół CERT Polska działający w strukturach instytutu badawczego NASK zaprasza do konkursu na projekt logo dla nazwy skróconej zespołu: CERT.pl. Konkurs na logo CERT jest okazją wzięcia udziału w stworzeniu zupełnie nowego wizerunku dla krajowej jednostki bezpieczeństwa, która reprezentuje Polskę w wielu inicjatywach i dba o bezpieczeństwo polskiego Internetu. Z uwagi na unikalny charakter zespołu CERT Polska zmierzenie się z tym projektem może być ciekawym wyzwaniem dla każdego uczestnika konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE i WYMAGANIA DLA PROJEKTU LOGO

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo dla CERT Polska. Praca konkursowa powinna spełniać wymagania zawarte w § 3 Regulaminu konkursu. W szczególności projekt logo powinien zupełnie odświeżyć wizerunek CERT Polska i odwzorować techniczny charakter zespołu zajmującego się zagrożeniami w sieci. Wszystkie elementy znaku powinny być czytelne w małym i dużym formacie. Projekt nie powinien zawierać sztampowych, stereotypowych dla branży bezpieczeństwa symboli, takich jak motyw kłódki, klucza, tarczy, zer-jedynek czy nawiązań do motywów popularnych, np. serii Matrix.

ZŁOŻENIE PRAC KONKURSOWYCH

Projekt logo powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej na adres [email protected] w postaci pliku w formacie PDF, PNG lub JPG o rozdzielczości 300 dpi. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o autorstwie projektu logo opatrzone własnoręcznym podpisem, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Każdy projekt złożony w okresie trwania konkursu jest traktowany jako osobne zgłoszenie konkursowe.

NAGRODA W KONKURSIE

Autor zwycięskiej pracy otrzyma od Organizatora Konkursu nagrodę główną w wysokości 6000 PLN brutto.

CZAS TRWANIA KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 listopada 2013 r., a kończy się w dniu 12 stycznia 2014 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 24 stycznia 2014 r.

OPIS DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU CERT Polska

CERT to zespół pasjonatów zaawansowanych technik komputerowych i tajników bezpieczeństwa informatycznego, którzy stoją na pierwszej linii frontu, kiedy w Internecie pojawia się nowy atak lub zagrożenie dla jego użytkowników.
Każdego dnia do CERT Polska trafiają zgłoszenia od osób prywatnych, firm i organizacji, które spotkały się z naruszeniem bezpieczeństwa w Internecie. Takim zdarzeniem może być atak informatyczny, nowy wirus zagrażający użytkownikom, wyłudzenie danych i wiele innych niebezpiecznych sytuacji, na które można natknąć się w sieci. Oprócz tego CERT Polska nieustannie prowadzi własne obserwacje i badania aby uprzedzać kroki działających w Internecie przestępców oraz minimalizować liczbę sytuacji, w których narażani są zwykli użytkownicy. Często specjaliści z CERT mają do czynienia z danym zagrożeniem już na najwcześniejszych etapach od momentu jego zidentyfikowania i działają w obszarach, do których firmy antywirusowe dotrą dopiero w drugiej kolejności. Zanim antywirus zainstalowany na komputerze będzie mógł znaleźć na nim dane zagrożenie, CERT Polska często już dużo wcześniej je analizuje i dzieli się tą informacją z innymi instytucjami bezpieczeństwa. W każdym takim przypadku staramy się zrozumieć sposób działania danego zagrożenia, zidentyfikować nierzadko nieświadome ofiary i pomagać w odnalezieniu sprawców. Zagrożenia o których mowa to zazwyczaj zakrojone na międzynarodową skalę kampanie przestępcze wykorzystujące złośliwe oprogramowanie (trojany, wirusy) w celu kradzieży pieniędzy czy wyłudzeń. Specjaliści z CERT Polska starają się wymyślić metody zwalczania takiej przestępczej działalności, pomagać w jej zlikwidowaniu i dzielić się zdobytą wiedzą o poznanych zagrożeniach.

CERT Polska jest doświadczonym zespołem reagującym na sytuacje zagrożenia w sieciach komputerowych. Działając aktywnie od 1996 roku stał się rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rdzeniem działalności zespołu CERT jest reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo polskich sieci oraz współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie przy problemach globalnych w działalności operacyjnej i badawczej. CERT Polska prowadzi także działania informacyjno-edukacyjne zmierzające do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wśród Polaków szkoląc, publikując materiały uświadamiające o zagrożeniach w sieci oraz raporty ze swojej pracy. Działalność CERT Polska jest doceniania za wysokiej jakości merytoryczne publikacje i autorskie rozwiązania techniczne.

Nowe logo ma podkreślić charakter zespołu, uwzględniając jego mocno techniczny a zarazem lekko niszowy profil.

Regulamin konkursu na logo CERT Polska z załącznikami

PATRONAT MEDIALNY KONKURSU

Gallery Store

Udostępnij: