Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Warsztat “NISHA – platforma wymiany treści”
18 lutego 2014 | CERT Polska | #awarness, #NISHA, #warsztat

NASK i CERT Polska zapraszają na warsztat poświęcony zagadnieniu skutecznego przepływu informacji o bezpieczeństwie informatycznym, począwszy od jej twórców, aż do odbiorców końcowych. Podczas warsztatu przyjrzymy się jakie informacje z tej dziedziny docierają do przeciętnego Kowalskiego, skąd może je czerpać oraz prześledzimy proces wymiany treści pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego procesu, uwzględniając w tym niezwykle istotnych pośredników czyli media, jednostki edukacyjne oraz organizacje. Warsztat będzie skupiał się na możliwościach, potrzebach i istniejących problemach we współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi eksperckie treści o bezpieczeństwie a pośrednikami mającymi na celu dotarcie do użytkownika końcowego.

Ponieważ niezmiennie najliczniejszą i najbardziej podatną na zagrożenia w sieci Internet grupą są użytkownicy komputerów domowych oraz biurowych w małych i średnich firmach, dotarcie właśnie do nich staje się priorytetem. To oni w dużej mierze wpływają na poziom bezpieczeństwa Internetu, a często ich świadomość i umiejętności nie wystarczają aby skutecznie obronić się przed zagrożeniami płynącymi z sieci oraz aby nieświadomie nie propagować zagrożeń na innych użytkowników. Kwestią kluczową pozostaje znalezienie skutecznego sposobu dotarcia do nich.

W Polsce istnieją podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę aby tworzyć wartościowe materiały edukacyjne o bezpieczeństwie teleinformatycznym. Jednak zazwyczaj dużą barierą jest trudność w dotarciu z nimi do użytkownika końcowego. Sam Kowalski również rzadko odwiedza specjalistyczne portale i nie stara się dokształcać we własnym zakresie. Dlatego widzimy ogromny potencjał płynący z zawiązania współpracy pomiędzy ekspertami dostarczającymi rzetelne, merytoryczne treści a podmiotami będącymi w stanie przekazać techniczne informacje w przystępnej formie dużo szerszej grupie odbiorców niż specjalistyczna jednostka.

Liczymy, że podczas spotkania „NISHA – platforma wymiany treści” uda się wypracować pewne zalążki współpracy i zbliżyć do siebie wszystkie z zainteresowanych stron. Zachęcamy do rejestracji na warsztat przedstawicieli mediów, systemu edukacji, organizacji i operatorów.

Warsztat “NISHA – platforma wymiany treści” odbędzie się 27 lutego 2014 r. w siedzibie NASK przy ul. Wąwozowej 18 w godzinach 10:00-14:00. Liczba miejsc jest ograniczona. W celu rejestracji prosimy wysłać zgłoszenie na adres: [email protected]

Program spotkania:

Czas Temat
10:00–10:15 Otwarcie spotkania, powitanie gości, zarysowanie tematyki.
10:15–11:45 CERT Polska nt. bezpieczeństwa w Internecie

„Najciekawsze incydenty w Internecie, które nie trafiły do mediów”
Przemysław Jaroszewski, CERT Polska

„Udział projektu NISHA w inicjatywie Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa”
Paweł Jacewicz, CERT Polska

„Ekonomia cyberpodziemia: skąd wziąć i jak wydać pieniądze?”
Łukasz Siewierski, CERT Polska

11:45–12:00 Przerwa
12:00–12:40 Inicjatywy NASK

“Dzień Bezpiecznego Internetu – akcja, którą lubią media”
Julia Gursztyn, SaferInternet.pl

“Dyżurnet.pl – najnowsze trendy i wyzwania”
Zuzanna Polak, Dyżurnet.pl

12:40–13:00 Przerwa
13:00–13:50 Projekt NISHA

„Techniczne aspekty projektu oraz demo użytkowania portalu NISHA”
Paweł Jacewicz, CERT Polska

  • Tworzenie nowej treści i publikacja w sieci NISHA
  • Wyszukiwanie informacji
  • Tłumaczenie treści utworzonych przez partnerów

Możliwości współpracy
Moderator Paweł Jacewicz

Otwarta dyskusja na temat współpracy ekspertów bezpieczeństwa, mediów i sektora edukacji – jak proponowana platforma może w tym pomóc.

13:50–14:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Udostępnij: