Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało zleconą NASK (w tym zespołowi CERT Polska) ekspertyzę pt. „System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP”. Blisko 200 stronicowy dokument jest opracowaniem kompleksowym, poruszającym się w wielu warstwach problematyki. Stanowi opis aktualnej sytuacji w Polsce w dziedzinie ochrony cyberprzestrzeni na poziomie krajowym. Przyjmując stan obecny za punkt wyjścia, dokument zawiera propozycje organizacji przyszłego systemu bezpieczeństwa, zarówno w warstwie strategicznej jak i operacyjnej.

Propozycje te są przedstawiane wariantowo, ze szczegółowym omówieniem podmiotów-interesariuszy oraz ich ról w każdym wariancie. Proponowane rozwiązania poddane są ocenie – przedstawiane są mocne i słabe strony każdego z nich. Uwzględniane są także niezbędne zmiany legislacyjne, oraz podejmowana jest próba wstępnego oszacowania kosztów. Na tej podstawie formułowane są kluczowe rekomendacje. Mamy nadzieję, że opracowanie – wynikające z naszych bezpośrednich doświadczeń z problematyką – przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Bezpośredni link do ekspertyzy:

POBIERZ DOKUMENT

 

Udostępnij: