Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Kampania złośliwego oprogramowania Vidar skierowana przeciw krajom nadbałtyckim oraz NATO

Podczas pracy nad naszym systemem automatycznej ekstrakcji konfiguracji złośliwego oprogramowania, natrafiliśmy na dziwnie wyglądającą próbkę stealera z rodziny Vidar.

W próbce, po odszyfrowaniu, znaleźliśmy łańcuchy znakowe zawierające nazwy domenowe takich organizacji jak NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Straży Granicznej Polski, Estonii i Łotwy, oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy.

Łańcuchy znakowe automatycznie wyodrębnione z próbki Vidara

Pełna lista zaszytych domen:

ccdcoe.ee
ccdcoe.org
stratcomcoe.org
enseccoe.org
sab.gov.lv
midd.gov.lv
dp.gov.lv
rs.gov.lv
vp.gov.lv
mod.gov.lv
cert.lv
mil.lv
gov.lt
mil.lt
vsd.lt
vrm.lt
stt.lt
kapo.ee
politsei.ee
aw.gov.pl
abw.gov.pl
strazgraniczna.pl
bbn.gov.pl
sww.gov.pl
mon.gov.pl
skw.gov.pl
cert.pl

Vidar

Vidar należy do kategorii stealerów i jest wykorzystywany do wykradania danych użytkowników. Są to m.in. dane logowania do serwisów, portfele kryptowalut oraz ciasteczka przeglądarek.

Przyjmuje się, że cała rodzina pochodzi od innego stealera o nazwie Arkei, posiadającego podobne możliwości techniczne. W świetnym wpisie1 @fumik0_ opisuje podobieństwa między dwoma rodzinami i niektóre z różnic.

Historycznie, adresy serwerów C&C były zaszyte bezpośredno w próbce. Obecnie używane jest nowe podejście, w którym adres jest pobierany z platform social media takich jak FACEIT lub Mastodon.

Odszyfrowanie łańcuchów znakowych i ich użycie

Podczas analizy możliwości oprogramowania będziemy się posługiwali próbką b115531ef23c109fb58c392379b7f55eff11169e1317b263da60edd9ac98f6b1.

Spójrzmy jak udało nam się pozyskać analizowane łańcuchy znakowe i do czego są one wykorzystywane.

Szyfrowanie jest dosyć proste. Każdy fragment danych jest tworzony przez operację xorowania dwóch łańcuchów znakowych znajdujących się w sekcji .rdata.

Deszyfracja łańcuchów znaków

Zdekodowane łańcuchy znaków wykorzystuje się w dalszej sekcji pliku binarnego, gdzie są porównywane z listą wykradzionych danych logowania.

Iteracja po ukradzionych danych logowania``

Jeśli programowi uda się dopasować którąkolwiek z domen to nastepnie inkrementuje on globalną flagę.

Poszukiwanie hostname

W przeciwieństwie do analizowanych przez nas wcześniejszych próbek Vidara, nowością jest wykorzystywanie dodatkowego serwera C&C w przypadku zaobserwowania ciekawszych danych.

Poszukiwanie alternatywnego serwera C&C

W analizowanej wersji Vidara, adres serwera C&C nie jest przechowywany w próbce, ale jest pobierany z profilu konkretnego użytkownika platformy Mastodon.

W opisywanej próbce domyślnym profilem jest @oleg98, natomiast konto @artemida jest wykorzystywane do informowania o danych dotyczących szczególnie ciekawych domen.

Konto użytkownika artemida na platformie Mastadon - wskazuje na 167.86.127.231

Konto użytkownika oleg98 na platformie Mastadon - wskazuje na 65.108.80.190

Tło kampanii

Niestety nie posiadamy informacji o sposobie dystrybucji tej kampanii oraz podmiotach, które zostały bezpośrednio zaatakowane. Jednak dosyć interesujący jest fakt, że autor kampanii wykorzystał jeszcze parę innych rodzin złośliwego oprogramowania.

Spójrzmy na próbki źródłowe w MWDB. Użyjemy mwdblib by odnaleźć inne pliki, z których wyodrębniono analizowaną powyżej konfigurację.

mwdb search files 'child:(child:(config.dhash:abed3750173760a9bcc5f6d78ccdd3557ce27135c8c5e6e593a9a7387e738c4e))'

Wszystkie odnalezione próbki i ich tagi:

'77737d30b68a8fa75847570bfaa2c718875c532de61d7a5643504a1ac892a330', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:raccoon', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_karius', 'yara:win_raccoon', 'yara:win_smokeloader']
'9405f9084c8ec3eff442b83c20928fceb3e6372d504381b0527a7512a9889231', ['feed:malwarebazaar', 'feed:urlhaus', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'urlhaus:arkeistealer', 'urlhaus:exe']
'062c573497b73b4feaa77a78c2c76f6b095e51de635ac936e034f72afa081ecf', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'c8aa42e07176d24c933d1e2bc4f0052b2973f98fc6e395d90f09e07dbf7c0585', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'736b919068232acf7aae67e3ca5e915c89faade4110b31ff75c249ade1991ef6', ['et:smokeloader', 'feed:malwarebazaar', 'feed:urlhaus', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'urlhaus:32', 'urlhaus:exe', 'yara:win_smokeloader']
'ebe82a7d2f2f9989a5e4ef6a4602a8224abdff7aef5baa6beacb5977c02ac3e0', ['et:raccoon_stealer', 'et:redline', 'feed:malwarebazaar', 'ripped:raccoon', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_raccoon']
'dbc78e2174ea6ef2807de19d0c1c60d0d027ce3d83a001d0d1bb603afad2f961', ['et:avecaesar', 'et:raccoon_stealer', 'et:redline', 'feed:urlhaus', 'ripped:redlinestealer', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'106d93ced41d81795f66bb29ad5c847a25a1e2c094fe28a67dc576f1c33fcad4', ['et:raccoon_stealer', 'et:redline', 'feed:urlhaus', 'ripped:raccoon', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_raccoon']
'd7480662bc7ee6dc38227ea381978553b1774774e4a0a70ea3bf6aebbca48622', ['et:bitrat', 'et:redline', 'feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'4bc52cd8296fcffc22b5ca8ebf2b161260d71c8d34658f45c9c93cf6d65749e9', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'4b3e6a191ab050a87aeeb8a650290c4e217e9508971beeb929417d13d89292e2', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'c95d04ae659ff27da971c970ec072ffbec37551120fe8c395d5455fba4139d0d', ['et:smokeloader', 'feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_smokeloader']
'6aae67d87cd2ef23c4b9265c8e83db5142f00154e66e47b1e54219cea794682b', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'aad6294207c2facfebf440fa5d52804422edbf9c9e9adb4a7aaff0310b1c5d11', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'43b31ea75f3c0666523aefc13e216a651e8e93feaeff1165cb35ed374365cdd6', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'd7b0380241e4d47fc00e72faa08831b51b0ae360d5ccc45717f39f3106c3020a', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_karius', 'yara:win_smokeloader']
'995d009e2fa6b510a0251895e0e71d0709ebfdeac782eae91caa3b4ee30bd29b', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:redlinestealer', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_karius', 'yara:win_smokeloader']
'6c2ad98af84288aff6f49ae92f9f71befbfaa4ac35d1a05b1441f1ce15124ee0', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:raccoon', 'ripped:redlinestealer', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_raccoon', 'yara:win_smokeloader', 'yara:win_stop']
'3276f5cb5545e19704b1ef2897c17d721d6e156323f48f19275997d3cc62d005', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'ee6cb977e78651d7b9a3fd412a40f6e2cd1501f05b04c49e744db35c83181132', ['et:raccoon_stealer', 'et:redline', 'feed:malwarebazaar', 'ripped:raccoon', 'ripped:redlinestealer', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_raccoon', 'yara:win_smokeloader']
'22dbf29f7b7ee63da9418ab462b83e242823b83af7d697e7cf34796febc4d884', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'149d9555994e5930d863674a2c55d295d5a19446bed86ef1079ccbbbdae9975f', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'90618d3aa5146d27b46476a4c7bfcc2e5323b74dcbcf2c0af6b4f00c4c2d9297', ['et:raccoon_stealer', 'et:redline', 'feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'7a5444f5316764d3960132052abe097784a29b7390e0ece10c86b804c125100f', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'98ee19dbbe959081f2d95b7f56af58fcb7ecdc5b85bb9ee13775376b9bad1ccf', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'9fefd930a1cc7b257fe5a65bc3eda3167bc0f82895f288fc34eaca3411b2688b', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'11a83b7f651c007cef7ca9490fc560dbfda8cd6b538199e277047c8087c7cee0', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'yara:win_stop']
'611796a36903059a2d1725d7849a375b9aa2902254c0d5f5fa2122e83570ea3a', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'7ec5f24e6f59719e6c071ec719dcfcbe8e48f5293f493b903f19446c1815048b', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'518e682b4f0226db5e1abb7b62a32a2f46db719b6c407317273cbef56c811657', ['feed:urlhaus', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'urlhaus:arkeistealer', 'urlhaus:exe']
'bf4d1dcd4b9129f47ec4239fa5a33e00c981e5fac5b8be880b76d2a1f5753c34', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'd9b6823ca8e13b78c269c5d21e948dbab625ea87d3370d163eeabeb3822aef56', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'8a2abfa467352b278a1233aead9dffbb23a6d17bd50fe22e275ca92a1911c23c', ['feed:urlhaus', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe', 'urlhaus:arkeistealer', 'urlhaus:exe']
'1fbbaa6cfa20d6e11a3e5e4ba0702f608d474cbf5a86eef891fb57a671c684be', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'2692f4594cebfa3afca882274dc1432fea1ccbc7d3f37db3e15059722db1d97b', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']
'9cffbade290f88c34b8a5e2e551fd9ae035eeda9d49d0eb0fecec8e40ecf2e84', ['feed:malwarebazaar', 'ripped:vidar', 'runnable:win32:exe']

Możemy zauważyć, że oprócz Vidara, MWDB odnalazło lub wyodrębniło konfiguracje z poniższych rodzin złośliwego oprogramowania:

 • Raccoon
 • RedLine Stealer
 • SmokeLoader
 • STOP ransomware

Wszystkie rozpoznane próbki zostały wrzucone na naszą platformę przez URLhaus2 i MalwareBazaar3, które zostały stworzone przez abuse.ch

Indicators of Compromise

Profile proxy C&C

 • hxxps://mas.to/@sslam
 • hxxps://mas.to/@serg4325
 • hxxps://mas.to/@xeroxxx
 • hxxps://mas.to/@oleg98
 • hxxps://mas.to/@artemida

Serwery C&C

 • 65.108.80[.]190
 • 167.86.127[.]231

Próbki

16c3f8999141beee55afdb49670b9e44b4916816faeb643639a7ace81c13806a
1d4ecd52ab85b7f5229f00ee10d438286e361d4c304000abca8b3dcbe1d7c720
77737d30b68a8fa75847570bfaa2c718875c532de61d7a5643504a1ac892a330
9405f9084c8ec3eff442b83c20928fceb3e6372d504381b0527a7512a9889231
062c573497b73b4feaa77a78c2c76f6b095e51de635ac936e034f72afa081ecf
c8aa42e07176d24c933d1e2bc4f0052b2973f98fc6e395d90f09e07dbf7c0585
736b919068232acf7aae67e3ca5e915c89faade4110b31ff75c249ade1991ef6
ebe82a7d2f2f9989a5e4ef6a4602a8224abdff7aef5baa6beacb5977c02ac3e0
dbc78e2174ea6ef2807de19d0c1c60d0d027ce3d83a001d0d1bb603afad2f961
106d93ced41d81795f66bb29ad5c847a25a1e2c094fe28a67dc576f1c33fcad4
d7480662bc7ee6dc38227ea381978553b1774774e4a0a70ea3bf6aebbca48622
4bc52cd8296fcffc22b5ca8ebf2b161260d71c8d34658f45c9c93cf6d65749e9
4b3e6a191ab050a87aeeb8a650290c4e217e9508971beeb929417d13d89292e2
c95d04ae659ff27da971c970ec072ffbec37551120fe8c395d5455fba4139d0d
6aae67d87cd2ef23c4b9265c8e83db5142f00154e66e47b1e54219cea794682b
aad6294207c2facfebf440fa5d52804422edbf9c9e9adb4a7aaff0310b1c5d11
43b31ea75f3c0666523aefc13e216a651e8e93feaeff1165cb35ed374365cdd6
d7b0380241e4d47fc00e72faa08831b51b0ae360d5ccc45717f39f3106c3020a
995d009e2fa6b510a0251895e0e71d0709ebfdeac782eae91caa3b4ee30bd29b
6c2ad98af84288aff6f49ae92f9f71befbfaa4ac35d1a05b1441f1ce15124ee0
3276f5cb5545e19704b1ef2897c17d721d6e156323f48f19275997d3cc62d005
ee6cb977e78651d7b9a3fd412a40f6e2cd1501f05b04c49e744db35c83181132
22dbf29f7b7ee63da9418ab462b83e242823b83af7d697e7cf34796febc4d884
149d9555994e5930d863674a2c55d295d5a19446bed86ef1079ccbbbdae9975f
90618d3aa5146d27b46476a4c7bfcc2e5323b74dcbcf2c0af6b4f00c4c2d9297
7a5444f5316764d3960132052abe097784a29b7390e0ece10c86b804c125100f
98ee19dbbe959081f2d95b7f56af58fcb7ecdc5b85bb9ee13775376b9bad1ccf
9fefd930a1cc7b257fe5a65bc3eda3167bc0f82895f288fc34eaca3411b2688b
11a83b7f651c007cef7ca9490fc560dbfda8cd6b538199e277047c8087c7cee0
611796a36903059a2d1725d7849a375b9aa2902254c0d5f5fa2122e83570ea3a
7ec5f24e6f59719e6c071ec719dcfcbe8e48f5293f493b903f19446c1815048b
518e682b4f0226db5e1abb7b62a32a2f46db719b6c407317273cbef56c811657
bf4d1dcd4b9129f47ec4239fa5a33e00c981e5fac5b8be880b76d2a1f5753c34
d9b6823ca8e13b78c269c5d21e948dbab625ea87d3370d163eeabeb3822aef56
8a2abfa467352b278a1233aead9dffbb23a6d17bd50fe22e275ca92a1911c23c
1fbbaa6cfa20d6e11a3e5e4ba0702f608d474cbf5a86eef891fb57a671c684be
2692f4594cebfa3afca882274dc1432fea1ccbc7d3f37db3e15059722db1d97b
9cffbade290f88c34b8a5e2e551fd9ae035eeda9d49d0eb0fecec8e40ecf2e84
446d53cdc62a86025835e93938afeb9c1b24f28f2bade4980c01ac517b76c760

Odnośniki

Udostępnij: