Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Powierzenie obowiązków nowemu kierownikowi CERT Polska
10 listopada 2021 | CERT Polska

Sebastian Kondraszuk, dotychczasowy zastępca kierownika CERT Polska, przyjął 10. listopada z rąk Dyrektora NASK Wojciecha Pawlaka nominację do pełnienia obowiązków kierownika CERT Polska. Powierzenie Sebastianowi Kondraszukowi nowych obowiązków i zadań odbyło się podczas spotkania z zespołem CERT Polska z udziałem Dyrektora NASK Wojciecha Pawlaka i Zastępcy Dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Krzysztofa Silickiego.

Sebastian Kondraszuk pracuje w CERT Polska od 6 lat, zaś w ciągu ostatnich 2 lat pełnił funkcję zastępcy kierownika zespołu CERT Polska, wspierając dotychczasowego kierownika Przemysława Jaroszewskiego w pełnionych zadaniach.

W ramach oficjalnego powierzenia obowiązków nowemu kierownikowi Dyrektor Wojciech Pawlak i Dyrektor Krzysztof Silicki wyrazili także podziękowanie Przemysławowi Jaroszewskiemu za jego wieloletnie zaangażowanie w prace NASK i kierowanie CERT Polska, które przyczyniło się do zbudowania tak ważnych w działalności NASK wysokich kompetencji i w konsekwencji pełnienia znaczącej roli dla cyberbezpieczeństwa kraju.

Pełny komunikat znajduje się na stronie NASK PIB: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4343,CERT-Polska-z-nowym-kierownikiem.html.

Udostępnij: