Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Rekomendacje techniczne CERT Polska dla systemów uwierzytelniania
10 stycznia 2022 | CERT Polska | #rekomendacje, #hasła

Poniższy dokument skierowany jest do administratorów, twórców i projektantów systemów informatycznych wymagających kontroli dostępu użytkowników i pozwalających na uwierzytelnienie z użyciem hasła.

CERT Polska rekomenduje następujące zasady dla systemu uwierzytelniającego użytkownika:

 • POWINIEN stosować bezpieczny algorytm hashujący do przechowywania haseł1
 • NIE POWINIEN wymuszać okresowej zmiany haseł użytkowników2
 • NIE POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła znajdującego się na liście słabych/często używanych haseł3
 • NIE POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła zawierającego przewidywalne człony (np. nazwa firmy, usługi)
 • POWINIEN ustalać minimalną długość hasła na co najmniej 12 znaków
 • POWINIEN pozwalać na ustawienie hasła o długości co najmniej do 64 znaków
 • NIE POWINIEN wymagać dodatkowych kryteriów złożoności, np. znaków specjalnych, cyfr czy dużych liter
 • POWINIEN wymuszać zmianę hasła jeśli potwierdzono, bądź zachodzi podejrzenie, że aktualne hasło zostało przejęte lub upublicznione
 • POWINIEN podawać dokładny powód w przypadku odrzucenia nowego hasła
 • NIE POWINIEN blokować wykorzystania funkcji “wklej” na polu hasła
 • ZALECA SIĘ wsparcie dla uwierzytelniania dwuskładnikowego
 • ZALECA SIĘ wyświetlanie użytkownikowi wskaźnika szacującego siłę nowego hasła

Ad. 1: Do zalecanych funkcji skrótu zabezpieczających hasło należą: Argon2, Bcrypt, PBKDF2 oraz Scrypt. Pozwalają one na ustawienie parametru definiującego kosztowność przetworzenia hasła (a co za tym idzie siłę), co zwiększa ich użyteczność w długim okresie czasu. Więcej informacji oraz rekomendacje nt. zalecanych wartości parametrów: https://tools.ietf.org/id/draft-whited-kitten-password-storage-00.html#name-kdf-recommendations

Ad. 2: 6 lutego 2019 uchylone zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych wymagające okresowej zmiany haseł w systemach przetwarzających dane osobowe. Więcej informacji na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20041001024

Ad. 3: CERT Polska publikuje polską wersję słownika haseł będącą wynikiem analizy danych upublicznionych w wyciekach. Zawiera on zestaw około miliona najpopularniejszych haseł, posortowanych malejąco od haseł najbardziej popularnych. Może on posłużyć administratorom systemów przy wdrożeniu polityki haseł zgodnej z zaleceniami.

Powyższe rekomendacje zostały opracowane w oparciu o własne badania i obserwacje CERT Polska (więcej pod adresem cert.pl/hasla), oraz następujące źródła:

Udostępnij: