Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Podatność w oprogramowaniu Kofax Capture
11 stycznia 2024 | CERT Polska | #podatność, #ostrzeżenie, #cve