Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

Projekt DNS4EU – współpraca na europejskim poziomie
21 maja 2024 | CERT Polska | #DNS4EU

DNS4EU to element strategii cyberbezpieczeństwa opublikowanej przez Komisję Europejską. Celem projektu jest wprowadzenie prywatnego i bezpiecznego publicznego resolvera DNS w ramach Unii Europejskiej, co przyczyni się do budowania niezależności w obszarze usług cyfrowych. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. CERT Polska.

- Skuteczne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa to priorytet dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Nie da się ich jednak stworzyć bez współpracy. Chcemy, by rozwiązanie nad którym pracujemy stanowiło alternatywę dla obecnie dominujących na rynku usług, kontrolowanych przez podmioty spoza UE – powiedział Sebastian Kondraszuk, kierownik zespołu CERT Polska.

Wykorzystanie resolvera DNS4EU będzie w pełni dobrowolne, a użytkownicy zawsze będą mieć możliwość korzystania z usługi innego dostawcy. Jednakże jedną z przewag DNS4EU będzie skuteczna ochrona przed zagrożeniami wymierzonymi w obywateli UE poprzez szybkie blokowanie niebezpiecznych stron na poziomie DNS.

Po stronie NASK-PIB projekt realizuje CERT Polska wspólnie z Centrum Badań i Rozwoju. Nasze prace skupiają się na wczesnym wykrywaniu domen wykorzystywanych do phishingu, a efekty będą również służyły do ulepszenia prowadzonej przez nas Listy Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami.

Projekt realizuje międzynarodowe konsorcjum tworzone przez Whalebone (Czechy, lider), CZ.NIC (Czechy), CVUT (Czechy), Time.lex (Belgia), deSEC (Niemcy), HUN-REN Sztaki (Węgry), ABILAB (Włochy), DNSC (Rumunia) oraz NASK-PIB.

Projekt oficjalnie rozpoczął się w styczniu 2023 roku, a wsparcie finansowe UE będzie trwać trzy lata. Przez ten czas zostanie opracowany model biznesowy, który zapewni długofalowe utrzymanie usługi. Należy jednak zaznaczyć, że publiczny resolver pozostanie bezpłatny dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie projektu: www.joindns4.eu.

Numer grantu: 101095329 21-EU-DIG-EU-DNS, pełna nazwa projektu: DNS4EU and European DNS Shield.

Udostępnij: